Không phải cao lương mỹ vị khó tìm nhưng bạn sẽ chẳng thể nào quên cái vị ngậy ngậy của bánh cuốn quyện lòng đào trứng gà tan trong miệng. Ấy là loại bánh cuốn đặc biệt, chút dư vị của vùng cao Lạng Sơn mà khách thập phương cứ vương vấn mãi…