Mọi tinh túy của bún mắm Đà Nẵng nằm hết trong chén nước mắm nêm đặc biệt.