Nuôi bò lấy sữa hiện đang là hướng phát triển kinh tế của nhiều hộ gia đình ở nông thôn và miền núi. Một số kinh nghiệm sau sẽ giúp bà con tăng hiệu quả và khắc phục được những khó khăn trong việc vắt và chế biến sản phẩm từ sữa bò tươi.