Nước Mỹ với diện tích hơn 9 triệu km2 trải dài từ bờ Tây giáp Thái Bình Dương qua đến bờ Đông giáp với Đại Tây Dương, dân số trên dưới 270 triệu người trên một diện tích lãnh thổ rộng lớn